Văn bản pháp lý

2655/TXNK-PL XÁC ĐỊNH MÃ MẶT HÀNG GIÁ KỆ BẰNG SẮT THÉP DÙNG TRONG SIÊU THỊ VÀ NHÀ KHO

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU -------  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2655/TXNK-PL V/v mã hàng nhập khẩu Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2017   Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Tuấn Thành. (Đường TS6, KCN Tiên Sơn, Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) Cục Thuế Xuất nhập ... 06/10/2022

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4561/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2021   THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn ... 29/10/2021

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4709/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2021   THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ ... 29/10/2021

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4800/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021   THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị ... 29/10/2021

ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2302/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2021   QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CHÍNH THỨC ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM SỢI DÀI LÀM TỪ POLYESTER CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA ... 29/10/2021
0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com