Tư vấn thủ tục

Điều kiện để được công nhận là kho ngoại quan

Đơn vị phụ trách:Tổng cục Hải quan Nội dung câu hỏi: Điều kiện để được công nhận là kho ngoại quan Câu trả lời: Điều 10 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện công nhận kho ngoại quan như sau: 1. Khu vực đề nghị công nhận kho ngoại ... 15/06/2022

Thủ tục nhập khẩu lô hàng nguyên liệu làm thuốc

Nội dung câu hỏi: Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp Nội dung vướng mắc: Công ty nhập khẩu lô hàng nguyên liệu làm thuốc, do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp nên nhà sản xuất nước ngoài chưa cung cấp kịp Phiếu kiểm nghiệm có chữ ... 31/05/2022

6 NGUYÊN TẮC ÁP MÃ HS CỦA HÀNG HÓA

Áp mã HS cho hàng hóa là việc cơ bản và rất quan trọng trong quá trình làm thủ tục hải quan, điều này cũng là nguyên nhân gây ra rất nhiều tranh cãi giữa doanh nghiệp và hải quan khi không đồng tình về mã hs của hàng hóa. ... 20/05/2022

Thủ tục nhập khẩu đồ chơi trẻ em

Nội dung câu hỏi: Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương Công ty dự định nhập đồ chơi trẻ em xin hỏi mặt hàng này cần những giấy phép gì?Thủ tục nhập khẩu như thế nào? Và mã Hs Code là gì? Câu trả lời: Về vướng mắc của công ty, Cục Hải ... 01/03/2022
0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com