Văn bản pháp lý

HẢI QUAN HÒN GAI CẬP NHẬT BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2023

Nhân dịp năm mới Quý Mão 2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh (iSEC) đã biên tập File Biểu thuế XNK 2023 đã tích hợp và cập nhật: 1. Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam theo Thông tư 31/2022/TT-BTC. 2. Các ... 23/01/2023

CÔNG VĂN 830/TCHQ-GSQL THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SỬA CHỮA, BẢO HÀNH, BẢO DƯỠNG CÓ THU PHÍ VÀ GIA CÔNG GIẢN ĐƠN

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------Số: 830/TCHQ-GSQL V/v: Thủ tục hải quan đối với hoạt động sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng có thu phí và gia công giản đơn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019   Kính ... 12/12/2022
0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com