Tin Tức

HẢI QUAN HẢI PHÒNG GIẢM THU HƠN 1.600 TỶ ĐỒNG

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến 5/3, Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách được 10.890 tỷ đồng, chỉ bằng 87,11% so với cùng kỳ năm ngoái (tương đương giảm 1.612 tỷ đồng), đạt 13,63% chỉ tiêu cả năm. Kết quả ... 08/03/2023
0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com