Tin Tức

NGÀNH HẢI QUAN CUNG CẤP 162 DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó có cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một trong những kết quả đáng ghi nhận của Tổng cục Hải quan trong quý 1/2023. Thủ tục hải quan điện tử là ứng dụng công nghệ thông tin nổi bật của ... 21/12/2023

SỐ HOÁ KHAI BÁO HÀNG HOÁ TẠO THUẬN LỢI CHO XUẤT NHẬP KHẨU

Ngành Hải quan đã xây dựng và đưa vào triển khai Hệ thống tiếp nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử giúp doanh nghiệp khi làm thủ tục qua cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa giảm thời gian thông quan, giảm chi phí và ... 07/12/2023

10 THÁNG ĐẦU NĂM THU NGÂN SÁCH NGÀNH HẢI QUAN GIẢM 17%

Tổng trị giá XNK 10 tháng đầu năm giảm 9,6% đã tác động lớn đến công tác thu NSNN của ngành Hải quan. Theo đó, từ đầu năm đến nay, toàn ngành Hải quan thu nộp NSNN đạt 302.394 tỷ đồng, bằng 71,2% dự toán, giảm 17% so với cùng ... 04/12/2023

QUYẾT LIỆT CÁC GIẢI PHÁP THU NGÂN SÁCH

Trước thực tế số thu ngân sách qua hàng hoá XNK giảm trong thời gian qua, ngành Hải quan đã thực hiện nhiều giải pháp vừa hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vừa bảo đảm chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN). Hoạt động nghiệp vụ tại Chi ... 27/11/2023

3 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA NGÀNH HẢI QUAN

Để thực hiện các mục tiêu về chuyển đổi số, ngành Hải quan đã và đang tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm: xây dựng hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) thực hiện hải quan số; chuyển đổi số trong công tác triển khai Cơ chế một ... 23/11/2023
0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com