Tin Tức

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU NĂM 2023 DỰ KIẾN ĐẠT 393-394 TỶ USD

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều yếu tố biến động khó lường, Bộ Công Thương cho biết, dự kiến chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2023 đạt mức tăng khoảng 6% so với năm 2022. Doanh nghiệp cần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Ảnh: H.Dịu Thông tin tại ... 03/02/2023
0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com