Tin Tức

HẢI QUAN CHUNG TAY CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, THU HÚT ĐẦU TƯ

Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024, ngành Hải quan đã chủ động, linh hoạt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để ... 06/05/2024

NỖ LỰC GIÚP DOANH NGHIỆP NÂNG MỨC ĐỘ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

Sau gần 2 năm triển khai, Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan (theo quy định tại Quyết định 1399/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan) đã giúp hàng trăm doanh nghiệp thành viên cải thiện mức độ tuân thủ, ... 01/05/2024

PHÂN LOẠI MÃ HS CỦA DUNG DỊCH PHA LOÃNG HỒNG CẦU LISS

 Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cụ kiểm định hải quan 3 tại thông báo số 158/TB - KĐ3 ngày 14/03/2024 và đề nghị của Trưởng phòng Phòng kiểm định, Cục trưởng Cục kiểm định hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa:     13/04/2024

QUÝ I, THU NGÂN SÁCH NGÀNH HẢI QUAN GIẢM 3% SO VỚI CÙNG KỲ

- Tổng trị giá XNK của cả nước trong quý I/2024 đạt 145,59 tỷ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2023. Mặc dù vậy, số thu NSNN trong quý I (tính đến ngày 15/3) của toàn ngành Hải quan giảm 3% so với cùng kỳ năm 2023. Xác định ... 05/04/2024

GDP QUÝ 1 TĂNG 5,66%

  - Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm 2020-2023. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,98%; khu vực công nghiệp và xây dựng ... 01/04/2024

THU NỘP NGÂN SÁCH HƠN 45 TỶ ĐỒNG TỪ KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN

     Cơ quan Hải quan đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 124 cuộc trong 2 tháng đầu năm 2024. Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp (năm 2023). Ảnh: T.Bình. Theo Tổng cục Hải quan, tháng 2/2024, toàn Ngành đã thực hiện ... 27/03/2024
0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com