Tin Tức

FESVN THAM GIA KÌ THI CHỨNG NGHỈ NGHIỆP VỤ HẢI QUAN LẦN 2 12/2022

Nhằm hướng tới việc tăng cường kiến thức chuyên môn cho đội ngũ nhân viên FESVN LOGISTICS với 100% đội ngũ nhân viên tham gia kì thi chứng chỉ nghiệp vụ hải quan do tổng cực hải quan tổ chức. Thực hiện Thông tư số 12/2015/TT – BTC ngày 30/01/2015 của ... 21/12/2022

VĨNH PHÚC VÔ ĐỊCH GIẢI BÓNG ĐÁ MUSVN MIỀN BẮC LẦN THỨ 5-2022

Nhằm hướng tới việc khuyến khích tinh thần thể dục thể thao tăng cường sức khỏe FESVN LOGISTICS rất vui mừng khi được là một trong những nhà tài trợ Giải bóng đá MUSVN miền Bắc lần thứ 5-2022 . Mục đích của giải bóng đá MUSVN là để các ... 28/11/2022

31/2022/TT-BTC BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM THAY THẾ THÔNG TƯ 65/2017/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2022/TT-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2022   THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết ... 25/11/2022

HẢI QUAN ĐỒNG NAI ĐƯA VÀO VẬN HÀNH MÁY SOI CONTAINER DI ĐỘNG

Việc đưa vào vận hành máy soi container di động sẽ giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý Hải quan, tạo thuận lợi thương mại hoạt động xuất nhập khẩu tại Đồng Nai và các địa bàn lân cận. Máy soi container di động M60 đang thực hiện soi ... 15/11/2022
0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com