Tin Tức

CÁCH TRA CỨU C/O ĐIỆN TỬ DO INDONESIA, INDIA, MALAYSIA, CHINA

1/ C/O mẫu D có con dấu và chữ ký dạng điện tử do Indonesia phát hành )C/O mẫu D, E, AK, AI, AANZ và AJ có chữ ký và con dấu dạng điện tử từ ngày 1/4/2020): http://e-ska.kemendag.go.id -> chọn e-COO verification -> điền số tham chiếu C/O. 2/ C/O mẫu AI ... 12/02/2024

CHI CỤC HẢI QUAN BẮC NINH THU NGÂN SÁCH ĐẠT HƠN 2.826 TỶ ĐỒNG

 Năm 2023, Chi cục Hải quan Bắc Ninh (Cục Hải quan Bắc Ninh) thu ngân sách đạt hơn 2.826 tỷ đồng, đạt 94% so với chỉ tiêu giao (3.000 tỷ đồng). Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: Q.H Với kết quả thu ngân sách trên, Chi ... 09/02/2024

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ XĂNG DẦU XUẤT NHẬP KHẨU

Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ cho phép thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu lưu giữ xăng dầu xuất nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất tại các kho đã được xác nhận ... 06/02/2024

HẢI QUAN CỬA KHẨU LÀO CAI: KIM NGẠCH XUẤT KHẨU TĂNG 181%

Năm 2023, hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Cục Hải quan Lào Cai) có nhiều khởi sắc. Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ảnh: T.Bình. Giải quyết thủ tục cho gần 60.000 ... 02/02/2024

HẢI QUAN HÀ NỘI: DỮ LIỆU TẬP TRUNG NÂNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ

Theo Cục Hải quan Hà Nội, công nghệ thông tin đã bao phủ và hỗ trợ hầu hết các lĩnh vực trọng yếu về quản lý hải quan, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành xuyên suốt từ cấp Cục đến chi cục và các đội, tổ. Song quá ... 26/01/2024
0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com