VƯỚNG MẮC XỬ PHẠT VPHC ĐỐI VỚI TỜ KHAI LUỒNG XANH ĐÍNH KÈM CHỨNG TỪ SAU NGÀY THÔNG QUAN

Câu hỏi: Công ty TNHH Wide Ball Intanetional (Công ty) đã đặt câu hỏi ” Hiện nay công ty có 06 tờ khai theo loại hình gia công đính chứng từ lên hệ thống xử lí dữ liệu điện tử hải quan sau 5 ngày kể từ ngày thông quan, nếu vậy trường hợp này công ty có vi phạm vào điều 7 nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày là 19/10/2022 hay không ? ”

Tổng cục hải quan đã đưa ra câu trả lời thắc mắc mời bạn đọc và FESVN cùng tìm hiểu.

0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com