Văn bản hoạt động

CÔNG VĂN 830/TCHQ-GSQL THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SỬA CHỮA, BẢO HÀNH, BẢO DƯỠNG CÓ THU PHÍ VÀ GIA CÔNG GIẢN ĐƠN

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------Số: 830/TCHQ-GSQL V/v: Thủ tục hải quan đối với hoạt động sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng có thu phí và gia công giản đơn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019   Kính ... 12/12/2022

2655/TXNK-PL XÁC ĐỊNH MÃ MẶT HÀNG GIÁ KỆ BẰNG SẮT THÉP DÙNG TRONG SIÊU THỊ VÀ NHÀ KHO

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU -------  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2655/TXNK-PL V/v mã hàng nhập khẩu Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2017   Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Tuấn Thành. (Đường TS6, KCN Tiên Sơn, Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) Cục Thuế Xuất nhập ... 06/10/2022
0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com