Văn bản hoạt động

2655/TXNK-PL XÁC ĐỊNH MÃ MẶT HÀNG GIÁ KỆ BẰNG SẮT THÉP DÙNG TRONG SIÊU THỊ VÀ NHÀ KHO

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2655/TXNK-PL V/v mã hàng nhập khẩu Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2017   Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Tuấn Thành. (Đường TS6, KCN Tiên Sơn, Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) Cục Thuế Xuất nhập ... 06/10/2022
0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com