Văn bản pháp lý

Quy trình về kiểm tra xuất xứ hàng hóa (C/O)

4286/QĐ-TCHQ: Quyết định này thay thế Quyết định số 1450/QĐ-TCHQ ngày 24/7/2009. BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4286/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA, XÁC ĐỊNH XUẤT XỨ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TỔNG ... 16/11/2016

Công văn 9744/TCHQ-TXNK hướng dẫn kê khai mã số hàng hóa và thuế suất để thực hiện Biểu thuế XK theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9744/TCHQ-TXNK V/v hướng dẫn kê khai mã số hàng hóa và thuế suất để thực hiện Biểu thuế XK theo quy định tại Nghị định số 122/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng ... 17/10/2016

NGHỊ ĐỊNH 134/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 134/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày ... 13/10/2016

Thông tư 23/2016/TT-BCT Bãi bỏ kiểm tra formandehyt và amin thơm

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 23/2016/TT-BCT Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016 THÔNG TƯ Bãi bỏ Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thươngquy định về mức giới hạn và việc ... 13/10/2016

Thông tư 41/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/2015/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015   THÔNG TƯ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày ... 11/10/2016

Quyết định 73/2014/QĐ-TTg về danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73/2014/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014   QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH DANH MỤC PHẾ LIỆU ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU TỪ NƯỚC NGOÀI LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ... 11/10/2016

Hoạt động Xuất khẩu, Nhập khẩu, Gia công, Thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của Dn có vốn đầu tư nước ngoài

BỘ THƯƠNG MẠI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 04/2007/TT-BTM Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2007   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, GIA CÔNG, THANH LÝ HÀNG NHẬP KHẨU VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ... 28/09/2016
0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com