Tin Tức

Tài liệu Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2016

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC NĂM 2016 (Phần liên quan đến lĩnh vực Hải quan)  Phần A:   NHỮNG CHÍNH SÁCH MỚI VỀ PHÁP LUẬT HẢI QUAN TỪ THÁNG 9/2015 ĐẾN NAY   Kể từ sau Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2015, Bộ Tài chính đã ... 12/10/2016

Thời điểm nộp C/O (Được phép chậm nộp)

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13959/BTC-TCHQ V/v thời điểm nộp C/O Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2016   Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Tiếp theo công văn số 12802/BTC-TCHQ ngày 14/9/2016, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ ... 12/10/2016

Bộ Công Thương sẽ bỏ quy định kiểm tra formaldehyt

Hàng loạt những khó khăn của doanh nghiệp dệt may đang được Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giải quyết, trong đó có việc bãi bỏ Thông tư 37/2015/TT-BCT quy định về kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm trong sản phẩm dệt may. Thông tư 37 ... 07/10/2016

Nhiều điểm mới trong quy định miễn thuế theo định mức

Trên cơ sở quy định tại Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13, Nghị định 134/2016/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành đã dành 6 điều để quy định cụ thể các trường hợp miễn thuế theo định mức. Về cơ bản các quy định của các trường ... 04/10/2016

Bộ Tài chính bãi bỏ nhiều thủ tục hải quan đã hết hiệu lực

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định 1859/QĐ-BTC công bố danh mục 25 văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Các thủ tục kinh doanh hàng miễn ... 20/09/2016
0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com