Góc thực tế

Nâng cao chất lượng dịch vụ Logistic cho các doanh nghiệp

Dịch vụ Logistics là hoạt động thương mại bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, tư vấn khách hàng...hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao. Ở tỉnh ta, ... 08/05/2022

Điều kiện DDP Incoterms 2020

Khái quát về điều kiện DDP Incoterms 2020 – Delivered Duty Paid Với DDP Incoterms 2020, người bán chuyển giao hàng hóa sang cho người mua khi hàng hóa đã được đưa tới địa điểm giao hàng đã quy định trong hợp đồng, dưới sự định đoạt của người mua, đã ... 13/02/2020

Điều kiện DAP Incoterms 2020

Khái quát về điều kiện DAP Incoterms 2020 – Delivered Duty Paid Với DAP Incoterms 2020, người bán chuyển giao hàng hóa và rủi ro sang cho người mua khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua, trên phương tiện vận tải đã ở địa điểm đích ... 13/02/2020

Điều kiện DPU Incoterms 2020

Khái quát điều kiện DPU Incoterms 2020 – Delivery at Place Unloaded Với DPU Incoterms 2020, người bán chuyển giao hàng hóa sang cho người mua khi hàng hóa đã dỡ xuống khỏi phương tiện vận tải và được đặt dưới quyền định đoạt của người mua ở địa điểm đích ... 13/02/2020

Khái quát về điều kiện CPT Incoterms 2020 – Carriage paid to

Khái quát về điều kiện CPT Incoterms 2020 – Carriage paid to Với CPT Incoterms 2020, người bán có nghĩa vụ vận chuyển hàng giao cho người chuyên chở. Đây là quy tắc có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải, bao gồm cả vận tải đa phương thức. ... 13/02/2020

Điều kiện CFR Incoterms 2020

Khái quát về điều kiện CFR Incoterms 2020 — Cost and Freight Với CFR Incoterms 2020, người bán thông quan xuất khẩu và vận chuyển hàng đến đặt hàng lên trên tàu chuyên chở do người mua chỉ định tại cảng đi do 2 bên thỏa thuận trong hợp đồng hoặc mua ... 13/02/2020
0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com