Góc thực tế

Nâng cao chất lượng dịch vụ Logistic cho các doanh nghiệp

Dịch vụ Logistics là hoạt động thương mại bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, tư vấn khách hàng...hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao. Ở tỉnh ta, ... 08/05/2022

Điều kiện DDP Incoterms 2020

Khái quát về điều kiện DDP Incoterms 2020 – Delivered Duty Paid Với DDP Incoterms 2020, người bán chuyển giao hàng hóa sang cho người mua khi hàng hóa đã được đưa tới địa điểm giao hàng đã quy định trong hợp đồng, dưới sự định đoạt của người mua, đã ... 13/02/2020
0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com