Điều kiện FOB Incoterms 2020

Khái quát về điều kiện FOB Incoterms 2020 – Free on Board

Với FOB Incoterms 2020, người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng cho người mua khi hàng hóa đã nằm an toàn trên tàu, dưới sự định đoạt của người mua tại cảng đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Rủi ro về việc hỏng hay mất mát hàng hóa được chuyển từ người bán sang người mua khhi hàng hóa đã nằm trên tàu, và từ đây người mua cũng sẽ chịu mọi chi phí liên quan đến hàng hóa.

Điều kiện này nên được sử dụng chỉ cho vận tải biển và thủy nội địa, khi mà các bên có thể trực tiếp đưa hàng lên tàu mà không phải giao cho người chuyên chở trước khi đưa lên tàu. Bởi vì nếu dùng quy tắc FOB mà giao hàng cho người chuyên chở trước khi hàng lên tàu thì người bán sẽ vẫn phải chịu rủi ro cho hàng hóa cho tới khi hàng được đặt lên tàu, tuy nhiên người này lại không trực tiếp quản lý giai đoạn hàng được đưa vào bãi CY rồi mới đưa lên tàu.

Trong trường hợp hàng container giao cho người chuyên chở trước khi hàng được đưa lên tàu thì ICC khuyến cáo nên sử dụng quy tắc FCA.

FOB Incoterms 2020 yêu cầu người bán phải thông quan xuất khẩu cho hàng hóa, người mua thông quan nhập khẩu.

Chi tiết FOB Incoterms 2020

Phân chia về chi phí theo điều kiện FOB Incoterms 2020:

Người bán chịu:

 • Chi phí làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Vận chuyển hàng hóa đến cảng và đưa hàng lên trên tàu
 • Các chi phí phát sinh nếu xảy ra hỏng hóc, mất mát hàng hóa trước khi hàng được đặt an toàn lên trên tàu

Người mua chịu

 • Trả tiền hàng cho người bán
 • Thuê phương tiện vận tải chuyên chở hàng hóa
 • Các chi phí liên quan đến làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa , quá cảnh ở nước thứ ba nếu cần
 • Các chi phí phát sinh nếu xảy ra hỏng hóc, mất mát hàng hóa sau khi hàng hóa được đặt an toàn lên trên tàu

FOB Incoterms 2020

Nghĩa vụ của người bán:

 • Vận chuyển hàng hóa lên trên tàu tại cảng đi do 2 bên đã quy định trong hợp đồng và chịu mọi rủi ro liên quan.
 • Xin giấy phép và làm các thủ tục xuất khẩu hàng hóa.
 • Chịu mọi rủi ro liên quan đến mất mát hay hư hỏng hàng hóa trước khi hàng được đặt an toàn lên trên tàu.
 • Thông báo cho người mua về việc hàng hóa đã lên tàu.
 • Giao các chứng từ được quy định trong hợp đồng cho người mua.

Nghĩa vụ của người mua:

 • Chịu trách nhiệm cho bất kì hư hỏng hay mất mát nào sau khi hàng hóa được đưa an toàn lên trên tàu.
 • Chịu mọi chi phí để thuê phương tiện vận tải và làm thủ tục nhập khẩu.
 • Thông báo cho người bán về địa điểm, con tàu nhận hàng và thời gian sẵn sàng nhận hàng.

Chuyển giao hàng hóa:

Hàng hóa được coi là đã chuyển giao khi hàng hóa được người bán đặt an toàn lên trên tàu tại cảng do người mua chỉ định vào thời gian hai bên đã thống nhất.

Nghĩa vụ bảo hiểm:

Người bán hay người mua đều không có nghĩa vụ ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên nếu người mua yêu cầu, người bán phải chịu rủi ro và chi phí để cung cấp các thông tin người mua cần phục vụ cho việc mua bảo hiểm hàng hóa.

NGUỒN: Trung tâm Xuất nhập khẩu – Logistics Hà Lê

 

 

0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com