CẢNG TÂN VŨ ÁP DỤNG 100% HỆ THỐNG SMART GATE TỪ NGÀY 01/05/2023

Từ ngày 01/05/2023 cảng Tân Vũ Áp dụng 100% hệ Thống Smart Gate đối với các xe ra vào cảng tân vũ. Trong trường hợp chưa đăng kí thì khách hàng sẽ tự chủ động đăng kí để cho kịp tiến độ hàng hóa

Link hướng dẫn đăng kí và quy trình tại cảng:

https://drive.google.com/drive/folders/1P4mc60a0SSYUqrHptVeCxK8SeEkph_1k

 

0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com