3971 TV-TCHQ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ HS CỦA TỦ RACK ( TỦ MẠNG)

Ngày 01/03/2023 công ty TNHH LG CNS Việt Nam đã đưa ra công văn 20230301/LGCNS nhằm xác định trước mã HS của mặt hàng tủ rack (tủ mạng). Mời bạn đọc và FESVN cùng tìm hiểu về mặt hàng này.

0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com