TỔNG CỤC HẢI QUAN ĐƯA RA 10 NHÓM CHỈ TIÊU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HẢI QUAN

Ngày 31/1/2023 Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 123/QĐ-TCHQ, giao 10 nhóm chỉ tiêu cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hải quan, tạo thuận lợi thương mại năm 2023, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, rút ngắn thời gian thông quan, giải phóng hàng.

Infographics: 10 nhóm chỉ tiêu cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hải quan

 

N.Linh-P.Anh

Nguồn: hảiquanonline

0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com