Thủ tục nhập khẩu lô hàng nguyên liệu làm thuốc

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp

Nội dung vướng mắc: Công ty nhập khẩu lô hàng nguyên liệu làm thuốc, do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp nên nhà sản xuất nước ngoài chưa cung cấp kịp Phiếu kiểm nghiệm có chữ ký sống mà chỉ cung cấp Phiếu kiểm nghiệm có chữ ký điện tử. Như vậy lô hàng chúng tôi có được giải phóng hàng theo quy định?

Câu trả lời:

Căn cứ quy định tại Điều 92 Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Dược thì khi làm thủ tục nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, ngoài bộ hồ sơ hải quan theo quy định, tổ chức/cá nhân phải: “Nộp bản chính hoặc bản sao Phiếu kiểm nghiệm cho từng lô thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu có đóng dấu của cơ sở nhập khẩu; trường hợp bản sao thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu khi thông quan”.

Trân trọng

Nguồn: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp

0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com