THU NỘP NGÂN SÁCH HƠN 45 TỶ ĐỒNG TỪ KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN

     Cơ quan Hải quan đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 124 cuộc trong 2 tháng đầu năm 2024.

Thu nộp ngân sách hơn 45 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan
Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp (năm 2023).

Ảnh: T.Bình.

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 2/2024, toàn Ngành đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 118 cuộc, trong đó có 32 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 86 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan.

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 42,02 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là 29,15 tỷ đồng.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, toàn Ngành đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 124 cuộc, trong đó có 37 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 87 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan.

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 58,71 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là 45,68 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2023, toàn Ngành đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 2.181 cuộc (trong đó có 893 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 1.288 cuộc tại trụ sở cơ quan HHải quan).

Từ kết quả kiểm tra, cơ quan Hải quan đã ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 1.081,62 tỷ đồng (tăng 63% so với năm 2022), đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là 966,28 tỷ đồng (tăng 115% so với 2022).

Một số cục hải quan địa phương có số thu vào ngân sách nhà nước qua công tác kiểm tra sau thông quan tăng mạnh so với năm trước như: Hà Nội, Bình Dương, Hải Phòng, Long An, Lạng Sơn…

Năm 2024, ngành Hải quan tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan trong toàn quốc; tập trung triển khai các chuyên đề theo định hướng lớn, trọng tâm, trọng điểm và chỉ đạo các cục hải quan địa phương triển khai đảm bảo toàn diện, thống nhất, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm trên phạm vi toàn quốc…

NGUỒN: HẢI QUAN ONLINE

0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com