THU NGÂN SÁCH CỦA NGÀNH HẢI QUAN THÁNG 10 ĐẠT HƠN 32.000 TỶ ĐỒNG

Số thu ngân sách của ngành Hải quan trong tháng 10 tăng trưởng cao hai con số, giúp kết quả thu 10 tháng đạt hơn 300.000 tỷ đồng.
Thu ngân sách của ngành Hải quan tháng 10 đạt hơn 32.000 tỷ đồng
Kết quả thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng cao trong tháng 10. Ảnh: T.Bình.

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan chiều 3/11, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 10 đạt 32.469 tỷ đồng, tăng 17,2% so với tháng trước. Lũy kế 10 tháng kết quả thu từ xuất nhập khẩu đạt 302.394 tỷ đồng, bằng 71,2% dự toán, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước.

Về hoạt động xuất nhập khẩu, tổng kim ngạch của cả nước tháng 10 ước đạt hơn 60 tỷ USD, trong đó xuất khẩu ước đạt 32,31 tỷ USD, tăng 5,3% (tương ứng tăng 1,62 tỷ USD) so với tháng trước; nhập khẩu ước đạt 29,31 tỷ USD, tăng 2,9% (tương ứng tăng 823 triệu USD) so với tháng trước.

Tính chung hết tháng 10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 557,95 tỷ USD, giảm 9,6% (tương ứng giảm 59,49 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, xuất khẩu 10 tháng ước đạt 291,28 tỷ USD, giảm 7,1% (tương ứng giảm 22,22 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022; nhập khẩu ước đạt 266,67 tỷ USD, giảm 12,3% (tương ứng giảm 37,27 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Như vậy, hết tháng 10, cán cân thương mại cả nước ước tính xuất siêu 24,6 tỷ USD.

T.Bình

NGUỒN: HAIQUANONLINE

0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com