NGÀNH HẢI QUAN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01 CỦA CHÍNH PHỦ

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán NSNN năm 2024; Quyết định số 88/QĐ-BTC ngày 16/1/2024 ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Tài chính, ngày 4/3/2024 Tổng cục Hải quan đã có Quyết định số 463/QĐ-TCHQ về việc ban hành Kế hoạch hành động.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, Quyết định số 88/QĐ-BTC, Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai các nhiệm vụ theo phân công, cụ thể hoá các nhiệm vụ thành các giải pháp, đề án, công việc, kết quả đầu ra và chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về kết quả thực hiện, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Theo đó, Tổng cục Hải quan đã phân công cụ thể cho các đơn vị để triển khai 33 nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì và 12 nhiệm vụ do Bộ Tài chính phối hợp.

Đối với các nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì, Tổng cục Hải quan giao các đơn vị tiếp tục điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Nắm chắc và theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế, giá cả, lạm phát thế giới, khu vực, tăng cường năng lực phân tích dự báo, nắm chắc tình hình, có phản ứng chính sách kịp thời, phù hợp, hiệu quả với các vấn đề mới phát sinh.

Chủ động tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh thông quan hàng hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động XNK tại khu vực cửa khẩu; tăng cường công tác kiểm tra chất lượng hàng NK; khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về kiểm tra chuyên ngành, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế để rút ngắn thời gian thông quan đối với hàng hóa XNK.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Cục Hải quan Quảng Ninh). 	Ảnh: Quang Hùng
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Cục Hải quan Quảng Ninh).

Đồng thời, tiếp tục cụ thể hóa những chủ trương, định hướng của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội; tập trung xây dựng, bảo đảm tiến độ chất lượng các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Bên cạnh đó, tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh thuộc lĩnh vực Bộ Tài chính quản lý; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính; kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và trong nội bộ Bộ Tài chính để nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, khơi thông nguồn lực, phát triển kinh tế – xã hội.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị về nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thông qua việc sử dụng hiệu quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, DN…

Đối với các nhiệm vụ do Bộ Tài chính phối hợp, các đơn vị cần tăng cường công tác xúc tiến thương mại; tiếp tục đa dạng hóa thị trường XK, sản phẩm, chuỗi cung ứng; củng cố và mở rộng thị phần hàng hóa Việt Nam tại các thị trường truyền thống; tạo bước đột phá mở rộng các thị trường XK mới có tiềm năng; ưu tiên khai thác và tận dụng tối đa các cơ hội từ các thị trường XK trọng điểm, chiến lược.

Các đơn vị cần thực hiện tốt công tác chống gian lận xuất xứ hàng hóa, phòng vệ thương mại để bảo vệ nền kinh tế, DN, thị trường trong nước và phù hợp với các cam kết quốc tế. Đẩy mạnh đàm phán các cam kết về hải quan trong khuôn khổ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đang đàm phán và hỗ trợ DN tận dụng hiệu quả các cam kết trong các FTA đã ký kết.

Song song với đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước về hải quan; kiểm tra, kiểm soát chống buôn lâu, gian lận thương mại, hàng giả có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các mặt hàng thiết yếu, tác động lớn đến kinh tế – xã hội, sản xuất trong nước và người tiêu dùng; đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả…

Đối với nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì, Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, các đơn vị được giao chủ trì chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Tổng cục, tham mưu Lãnh đạo Tổng cục phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan để tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ có báo cáo đánh giá tình hình thực hiện.

Đối với nhiệm vụ do các bộ, ngành khác chủ trì, Bộ Tài chính phối hợp, các đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tổng hợp trình Tổng cục báo cáo Bộ Tài chính ý kiến tham gia với các bộ, ngành chủ trì khi có yêu cầu; đồng thời chủ động theo dõi, nghiên cứu báo cáo Tổng cục trình Bộ Tài chính những nội dung có liên quan.

NGUỒN: HẢI QUAN ONLINE

0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com