HẢI QUAN TÍCH CỰC HOÀN THIỆN CÁC VĂN BẢN CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ XNK

Nhằm tạo thuận lợi tối đa cho cộng đồng DN trong việc thực hiện, triển khai các quy định liên quan đến lĩnh vực hải quan, cơ quan Hải quan đang tích cực hoàn thiện dự thảo các văn bản chính sách pháp luật liên quan đến thuế XNK để trình cấp có thẩm quyền ban hành.
Hiện Tổng cục Hải quan đang hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 178/2011/TT-BTC ngày 8/12/2011 hướng dẫn về việc tạo, phát hành, sử dụng và quản lý biên lai thu thuế, lệ phí hải quan đối với hàng hóa XNK của các DN kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Đồng thời, đang tổng hợp ý kiến của các cơ quan, bộ, ban ngành để hoàn thiện dự thảo Thông tư 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 về việc quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hóa XNK, quá cảnh và phương tiện XNC, quá cảnh.

Công chức Hải quan Hà Nam Ninh hướng dẫn DN khai báo thông tin liên quan đến hàng hóa XNK. Ảnh: H.Nụ
Công chức Hải quan Hà Nam Ninh hướng dẫn DN khai báo thông tin liên quan đến hàng hóa XNK. Ảnh: H.Nụ

Ngoài ra, cơ quan Hải quan cũng đang phối hợp với Vụ Chính sách thuế xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 về hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo danh mục hàng hóa NK Việt Nam; xây dựng báo cáo nghiên cứu rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi Luật Thuế TTĐB, Luật Thuế GTGT, Luật Thuế BVMT. Phối hợp với Tổng cục Thuế sửa Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế GTGT và Nghị định 209/NĐ-CP ngày 18/12/2013…

Đặc biệt, cơ quan Hải quan thường xuyên rà soát, trả lời và hướng dẫn các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội; trả lời, hướng dẫn các vướng mắc của DN về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá chuyển đổi mục đích sử dụng.

Song song với đó, tích cực phối hợp với Tổng cục Thuế xử lý vướng mắc về thuế GTGT đối với DN nội địa thuê gia công lại, hoàn thuế GTGT đối với DN chế xuất để áp dụng thủ tục, chính sách thuế NK theo Điều 28a Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Thời gian tới, cơ quan Hải quan vẫn duy trì và tích cực hướng dẫn xử lý vướng mắc trong thực hiện Luật Quản lý thuế, Luật Thuế XK, thuế NK, Nghị định 134/2016/NĐ-CP, Nghị định 18/2021/NĐ-CP, Nghị định 126/2020/NĐ-CP; Nghị định 15/2022/NĐ-CP; Thông tư 06/TT-BTC, Luật Thuế GTGT, TTĐB, BVMT và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan của các đơn vị hải quan địa phương và tổ chức, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ.

Đồng thời, chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện các chuyên đề tăng cường kiểm tra công tác giá đối với các mặt hàng: thép phế liệu XK, gạch ốp lát, muối, tấm LCD…

Thống kê cho thấy, trong thực hiện các chính sách liên quan đến quản lý và thu hồi nợ thuế, tính đến ngày 31/10, cơ quan Hải quan đang quản lý 5.423,09 tỷ đồng tiền nợ. Theo đó, số tiền nợ này đã giảm 430,25 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2022, tương đương với 7,35%. Cũng từ đầu năm đến nay, cơ quan Hải quan đã thục hiện thu hồi và xử lý đạt 896,2 tỷ đồng tiền nợ thuế từ các DN có phát sinh nợ.

H.Nụ

NGUỒN: HAIQUANONLINE

0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com