HẢI QUAN HẢI PHÒNG GIẢM THU HƠN 1.600 TỶ ĐỒNG

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến 5/3, Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách được 10.890 tỷ đồng, chỉ bằng 87,11% so với cùng kỳ năm ngoái (tương đương giảm 1.612 tỷ đồng), đạt 13,63% chỉ tiêu cả năm. Kết quả thu ngân sách của Hải quan Hải Phòng giảm khá sâu so với cùng kỳ năm ngoái.

Hải quan Hải Phòng giảm thu hơn 1.600 tỷ đồng
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Hải Dương (Cục Hải quan Hải Phòng). Ảnh: T.Bình.

Việc giảm thu tại Hải quan Hải Phòng nằm trong bối cảnh chung của nhiều đơn vị cũng như toàn ngành Hải quan trong những tháng đầu năm.

Xác định công tác thu ngân sách năm 2023 phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nên ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2023, Hải quan Hải Phòng đã đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tập trung thực hiện nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023 là 79.900 tỷ đồng.

Trong đó, đơn vị tập trung công tác giám sát quản lý về hải quan, tiếp tục thực hiện hiệu quả đồng thời hai mục tiêu là tạo thuận lợi thương mại và đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tăng cường công tác quản lý rủi ro ở các khâu nghiệp vụ.

Đồng thời đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, chuyển đổi số; tiếp tục phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp thực chất, thiết thực, hiệu quả…

Thái Bình

0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com