GẦN 70.000 DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA

  Số lượng doanh nghiệp thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia tăng khoảng 2.500 doanh nghiệp so với thời điểm cuối năm 2023.

Gần 70.000 doanh nghiệp thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
Giao diện Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Theo Tổng cục Hải quan, Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) và tạo thuận lợi thương mại, ngành Hải quan đang đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.

Tiếp tục hoàn thiện Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống CNTT phục vụ triển khai Cơ NSW, ASW theo định hướng xử lý tập trung và Kế hoạch hành động triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, thúc đẩy công nghiệp logistics và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2022-2026.

Về triển khai thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, tính đến ngày 15/2/2024, đã có 250 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối NSW với sự tham gia của hơn 69.500 doanh nghiệp (tăng khoảng 2.500 doanh nghiệp so với thời điểm cuối năm 2023).

Về Cơ chế một cửa ASEAN, tiếp tục mở rộng ASW và duy trì kết nối chính thức Cơ chế một cửa ASEAN để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 thành viên ASEAN.

Phối hợp với Ban Thư ký ASEAN và các nước ASEAN để trao đổi chính thức tờ khai Hải quan ASEAN theo kế hoạch.

Chuẩn bị các yêu cầu liên quan để kết nối thử nghiệm trao đổi chứng nhận kiểm dịch thực vật.

Trao đổi để xây dựng giải pháp, lộ trình kết nối trao đổi chứng từ điện tử giữa ASEAN và các đối tác như: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.

Về triển khai kết nối với đối tác ngoài ASEAN, hoàn thành trao đổi thử nghiệm tờ khai hải quan xuất khẩu với Liên minh kinh tế Á – Âu giai đoạn 1, tiếp tục phối hợp để tiến hành giai đoạn 2.

Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam để triển khai trao đổi thử nghiệm chứng nhận kiểm dịch điện tử với New Zealand.

NGUỒN: HẢI QUAN ONLINE

0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com