FESVN THAM GIA KÌ THI CHỨNG NGHỈ NGHIỆP VỤ HẢI QUAN LẦN 2 12/2022

Nhằm hướng tới việc tăng cường kiến thức chuyên môn cho đội ngũ nhân viên FESVN LOGISTICS với 100% đội ngũ nhân viên tham gia kì thi chứng chỉ nghiệp vụ hải quan do tổng cực hải quan tổ chức.

Thực hiện Thông tư số 12/2015/TT – BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan và Quyết định số 2504/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, Tổng cục Hải quan thông báo về việc tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.

Kì thì chứng chỉ nghiệp vụ hải quan lần 2

Ngày 21/12, Trường Hải quan Việt Nam địa chỉ  Km 10+379, ĐT379, Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên đã  diễn ra kì thi chứng chỉ nghiệp vụ khai báo hải quan. Đây là kì thi thường niên được tổ chức bởi Tổng cục hải quan.

Kì thi lần thứ nhất  năm 2022 FESVN với 2 nhân viên đã đạt được chứng chỉ với sự qui tụ của các thi sinh trên cả nước, lần thi thứ 2 vào tháng 12 đã nhận được đông đảo sự tham gia từ các thí sinh trân toàn quốc với nhiều thí sinh có kinh nghiệm trong nghề.

Q.Việt

0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com