FESVN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ HẢI QUAN

Trải qua quá trình nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ FESVN là một trong những công ty nằm trong danh sách các doanh nghiệp được Tổng Cục Hải Quan công nhận trở thành đại lý làm thủ tục hải quan. 

  • FESVN được phép đại diện chủ hàng đứng tên trên tờ khai, sử dụng chữ ký số của công ty truyền tờ khai cho chủ hàng, làm thủ tục hải quan, nộp thuế, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • Là người trực tiếp đứng ra thay mặt chủ hàng làm việc và xử lý các vấn đề phát sinh của lô hàng với cơ quan Hải Quan.
  • Giúp cho chủ hàng đơn giản hóa từ khâu chuẩn bị chứng từ đến khâu làm thủ tục hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

 

 

0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com