Chuyển nguyên, phụ liệu sang một nhà máy khác ở Việt Nam

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cục Hải quan Bình Dương, Công ty chúng tôi có phát sinh muốn hỏi cơ quan hải quan như sau: Công ty tôi đang gia công hàng may mặc cho đối tác nước ngoài, tuy nhiên do khách hàng thay đổi đơn hàng yêu cầu chúng tôi chuyển số nguyên, phụ liệu sang một nhà máy khác tại Việt Nam (Doanh nghiệp được chuyển nguyên phụ liệu là Doanh nghiệp chế xuất). Công ty xin tư vấn thủ tục để thực hiện? Xin cảm ơn!

Câu trả lời:

Về vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Bình Dương xin trao đổi một số ý như sau: Căn cứ Khoản 1 Điều 48 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định: “Điều 48. Thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất 1. Các hình thức tái xuất hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan bao gồm: a) Tái xuất để trả cho khách hàng ở nước ngoài; b) Tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan. 2. Hồ sơ hải quan: a) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu; b) Văn bản chấp nhận nhận lại hàng của chủ hàng nước ngoài (nếu hàng xuất khẩu trả lại cho chủ hàng bán lô hàng này): nộp 01 bản chụp; c) Quyết định buộc tái xuất của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 01 bản chụp.” Đề nghị Công ty tham khảo quy định nêu trên để thực hiện. Thủ tục hải quan xuất nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Căn cứ công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan, hàng hóa trường hợp nêu trên tái xuất cho DNCX mở theo loại hình B13. Quá trình thực hiện vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Hải quan dự định làm thủ tục để được hướng dẫn, xem xét.

NGUỒN: HẢI QUAN ĐỒNG NAI

0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com