CHI CỤC HẢI QUAN BẮC NINH THU NGÂN SÁCH ĐẠT HƠN 2.826 TỶ ĐỒNG

 Năm 2023, Chi cục Hải quan Bắc Ninh (Cục Hải quan Bắc Ninh) thu ngân sách đạt hơn 2.826 tỷ đồng, đạt 94% so với chỉ tiêu giao (3.000 tỷ đồng).
Chi cục Hải quan Bắc Ninh thu ngân sách đạt hơn 2.826 tỷ đồng
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: Q.H

Với kết quả thu ngân sách trên, Chi cục Hải quan Bắc Ninh vươn lên là chi cục hải quan có số thu cao nhất trong số 5 chi cục trực thuộc Cục Hải quan Bắc Ninh gồm Chi cục Hải quan Bắc Ninh, Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp Yên Phong; Chi cục Hải quan ICD Tiên Sơn; Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang và Chi cục Hải quan Thái Nguyên.

Theo Chi cục Hải quan Bắc Ninh, năm 2023, đứng trước khó khăn trong công tác thu ngân sách do ảnh hướng suy thoái kinh tế, chính sách cắt giảm thuế GTGT và giảm thuế ở một số dòng hàng, Chi cục đã xây dựng thu ngân sách khoa học, đề ra nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ.

Năm 2023, Chi cục Hải quan Bắc Ninh đã giải quyết cho 238.273 tờ khai xuất nhập khẩu; tổng kim ngạch đạt hơn 14,478 tỷ USD.

Tổng số doanh nghiệp làm thủ tục qua Chi cục là 493 doanh nghiệp, trong đó có 76 doanh nghiệp mới và 3 doanh nghiệp mở rộng cơ sở sản xuất đi vào hoạt động.

Trong đó, Chi cục vừa tập trung kiểm soát nguồn thu, vừa thu hút doanh nghiệp để tạo nguồn thu ổn định, bền vững.

Bên cạnh tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Chi cục sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn sâu về công tác phân loại hàng hóa, mã số hàng hóa, xác định trị giá, xuất xứ hàng hóa… để tham gia vào các khâu nghiệp vụ trọng yếu trong quy trình nghiệp vụ.

Theo đó, ở các bộ phận chú trọng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc khai báo mã số, trị giá, xuất xứ và kê khai thuế của doanh nghiệp.

Ngoài ra, triển khai quyết liệt có hiệu quả công tác tham vấn giá, kiểm tra báo cáo quyết toán; công tác hoàn thuế; quản lý doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất… đảm bảo các đối tượng hàng hóa đều được kiểm soát chặt về chính sách, góp phần tích cực vào công tác thu ngân sách tại đơn vị.

Kết quả, Chi cục đã đấu tranh có hiệu quả với một số trường hợp lợi dung để khai báo trị giá hàng hóa thấp nhằm gian lận thuế nhập khẩu.

Năm 2023, Chi cục Hải quan Bắc Ninh đã phát hiện, xử lý 161 vi phạm về thủ tục hải quan, xử phạt thu nộp vào ngân sách hơn 2 tỷ đồng.

Bên cạnh việc kiểm soát tốt nguồn thu, để thu hút thêm nhiều doanh nghiệp đến làm thủ tục, Chi cục Hải quan Bắc Ninh tích cực đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa hải quan nhằm tạo thuận lợi nhất trong thông quan hàng hóa.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và ngân hàng thương mại trong hiện đại hóa thu ngân sách.

Cùng với đó, Chi cục quán triệt thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, qua đó tạo điều kiện thuận lợi nhất, kịp thời thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp, không được để xảy ra tình trạng ách tắc thủ tục ảnh hưởng đến thời gian thông quan và chi phí phát sinh cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, Chi cục cũng thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp thông qua hội nghị đối thoại thường kỳ để tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế, đồng thời tập trung tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đồng hành và chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp.

0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com