1 THÁNG, HẢI QUAN THU NGÂN SÁCH GẦN 35.000 TỶ ĐỒNG

Trong tháng 4, kết quả thu ngân sách của ngành Hải quan có mức tăng khá so với tháng trước.

1 tháng, Hải quan thu ngân sách gần 35.000 tỷ đồng
Số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 4 tăng khá. Ảnh: T.Bình.

Theo thông tin báo chí Tổng cục Hải quan phát đi chiều nay (7/5), trong tháng 4, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 34.992 tỷ đồng, tăng 4,5% so với tháng trước.

Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 4, toàn Ngành thu ngân sách đạt 124.740 tỷ đồng, bằng 33,3% dự toán được giao, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước.

Về hoạt động xuất nhập khẩu, xuất khẩu trong tháng 4 ước đạt 30,94 tỷ USD, giảm 8,1% (tương ứng giảm 2,72 tỷ USD) so với tháng trước.

Trong khi đó, nhập khẩu ước đạt 30,26 tỷ USD, giảm 2% (tương ứng giảm 0,62 tỷ USD) so với tháng trước.

Như vậy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 4 ước đạt 61,20 tỷ USD, giảm 5,2% (tương ứng giảm 3,34 tỷ USD) so với tháng trước.

Cán cân thương mại tháng 4 ước xuất siêu 680 triệu USD.

Có chiều hướng giảm trong tháng 4 nhưng lũy kế cả 4 tháng đầu năm, xuất nhập khẩu vẫn có tăng trưởng cao.

Cụ thể, lũy kế trong 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cả nước ước đạt 123,64 tỷ USD, tăng 15% (tương ứng tăng 16,12 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Chiều ngược lại, nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 115,24 tỷ USD, tăng 15,4% (tương ứng tăng 15,37 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 238,88 tỷ USD, tăng 15,2% (tương ứng tăng 31,49 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, cán cân thương mại dự kiến xuất siêu 8,40 tỷ USD.

HẢI QUAN ONLINE

0913575247 Mr Đức ducnvtk4@gmail.com